Ber muslimer og kristne til samme Gud? 2019-09-05T10:14:47+02:00

Jeg har fått mange henvendelser fra personer som spør hvorfor jeg mener at muslimer og kristne ber til samme Gud. Det skal jeg gjerne fortelle. Jøder, kristne og muslimer utgjør den største gruppen religioner i verden, og alle kalles «Abrahamittiske religioner». Det er fordi de alle har sitt historiske opphav i personen Abraham og den Gud han trodde på. Abraham skilte seg ut fra datidens moderne samfunn i og med at han var den første som gikk ut med sin tro på én Skapergud, kontra det religiøse synet som rådet på hans tid, nemlig troen på mange guder.

Både jødenes, kristnes og muslimenes skrifter er i utgangspunktet basert på Bibelens historiske personer. Selv i Koranen henvises utallige ganger tilbake til Bibelens bøker, og der står det uttrykkelig at den ikke gir noe utover det som allerede er gitt i Bibelens bøker. Koranen henviser også flere titalls ganger til «Abrahams, Isaks og Jakobs Gud» som den ene Gud.

Derfor min påstand at vi henvender oss til den samme Gud når vi ber, og har de samme historiske profetene/personer omtalt i Bibelen. Det er like sant at der slutter også likheten. Synet på Jesus og hvem han er, er vesensforskjellig blant alle de tre Abrahamittiske religionene. Kristne tror at Jesus var sendt av Gud som forsoning for verdens synd, og beseiret dødens og syndens tak i oss da han brøt dødens makt ved at Gud reiste ham opp fra de døde. Jødene venter fortsatt på at Messias skal komme, de tror ikke på at Jesus var den personen som er lovt. De forkaster altså Jesus fra Nasaret i sin helhet som noen viktig person. Muslimer tror på Jesus som Messias og helbreder, og at han skal komme tilbake og ta sin plass som verdens herre. Men de tror ikke på forsoningen og at han døde på korset og ble reist opp fra døden. Selv om det hevdes av noen forskere i islam at Koranen egentlig ikke avviser dette, er det likevel nedfelt i islamsk kultur og religionsforståelsen hos de fleste at dette ikke skjedde. Videre tror de ikke at Jesus er Guds Sønn. Men her snakker så ofte kristne og muslimer forbi hverandre. Årsaken til at Koranen påstår det er blasfemi, er at det vil medføre at Gud skal ha hatt seksuell omgang med en kvinne for at han skulle få barn.. Det er jo helt feil at det er dette som ligger til grunn for kristnes tro på Jesus som Guds sønn. Altså tydelig faktafeil i Koranen. Men på den tiden da Koranen ble skrevet, var det helt vanlig blant araberne å tro på mange guder, også at de var gift og hadde seksuell omgang med kvinnelige motparter i himmelen, og fikk barn sammen. Det var denne troen på flerguderi Mohammed tok så tydelig avstand fra, og oppfattet feilaktig kristne slik at de hang igjen i denne avgudsdyrkelsen.

Når jeg snakker med muslimer og forteller at årsaken til at vi kaller Jesus Guds Sønn er at Guds Ånd kom over Maria og skapte barnet i hennes liv gjennom et mirakel, og at det ikke var fordi det lå noen sex-akt til grunn, blir de overrasket. Flere har svart, «Ja men da ser vi helt likt på det!» Og det er jo det vi gjør, på akkurat det som har med begrepet Guds Sønn å gjøre, når vi får ryddet unna disse grunnleggende misforståelsene.